“ TEYC2022 stimulon të rinjtë të bëhen më proaktivë për çështjet që i shqetësojnë ata , si dhe më të prirur për të shfrytëzuar mundësitë ekzistuese .”

• Ky aktivitet organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 #TEYC2022 me mbështetje financiare nga @kongresi_rinor_kombetar në bashkëpunim me @bashkiatirane

#TEYC2022 #tirana #youth #EuropeanYouthCapital2022 #ActiveYouth #EuropeanYearOfYouth #NationalYouthCongress #CityOfTirana