Partnerët kryesorë të Refleksione janë:
Njerëz – gra dhe burra që simpatizojnë qëllimin tonë. Ata janë agjentët kryesorë të rritjes së tyre. Programet Refleksione do t’i inkurajojnë njerëzit të jenë pronarë të aktiviteteve dhe t’i nxisin ato.

Pushteti vendor/institucionet qeveritare – partnerë të domosdoshëm në zbatimin e programeve. Shembulli i mirë i zonave të Tiranës dhe Shkodrës do të çojë në të tjera në vende të fokusuara ndërhyrjeje.

Organizata – brenda dhe jashtë Shqipërisë që punojnë në të njëjtën fushë ose të ngjashme me tonat. Refleksione do të forcojë bashkëpunimin me organizatën aktuale partnere dhe do të bëjë përpjekje për ta shtrirë këtë lloj partneriteti edhe me të reja.

Profesionistët – që investojnë kohë dhe energji në projektet tona (ekonomistë, juristë, gazetarë, ekspertë gjinorë, etj). Ekspertiza e tyre bën të mundur dizajnimin më të mirë dhe arritjet e suksesshme të iniciativave tona.

Donatorët – që e kanë mbështetur fuqishëm aktivitetin tonë që nga fillimi i tij, por edhe të mundshëm që do të identifikohen. Refleksione do të mbetet një partner i besueshëm, transparent dhe efektiv për të gjithë ata.

 

Rrjeti:
Refleksione është pjesë e “Rrjetit Kundër Dhunës Gjinore dhe Trafikimit”. Karakteristika kryesore e këtij rrjeti është se në bazë të shërbimeve plotësuese, organizata/qendra të ndryshme u ofrojnë grave shqiptare, duke përfshirë mbështetje psikosociale, shërbime ligjore falas, mbrojtje dhe kujdes strehues, akses në punësim, trajnim dhe kualifikim profesional, dokumentacion informacioni dhe literaturë etj. .

 

Pjesë e këtij rrjeti janë gjithashtu:
Qendra e Aleancës dhe Zhvillimit Gjinor,

Qendra e Këshillimit për Gra dhe Vajza,

Strehim për Gra dhe Vajza,

Qendra për Nisma Ligjore Civile.

 

Këto organizata po përpiqen të ofrojnë një qasje holistike ndaj nevojave të grave duke bashkëpunuar ngushtë dhe duke u lidhur me njëra-tjetrën.