Shoqata e Grave “Refleksione” u krijua në Tiranë në 27 shkurt 1992 dhe është e regjistruar si një organizatë joqeveritare jofitimprurëse në Shqipëri. Refleksione u themelua nga një grup grash të arsimuara në universitet, të cilat ishin të shqetësuara për të drejtat e grave në Shqipëri menjëherë pas ndryshimeve nga një regjim totalitar në demokraci. Refleksione mblodhi së bashku gra nga të gjitha sferat e jetës, përkatësia politike dhe fetare, të cilat fillimisht u angazhuan në përpjekjet për të edukuar veten dhe gratë e tjera për të drejtat e tyre dhe për të parë në mënyrë kritike se si ndryshimet politike, ekonomike, sociale dhe kulturore që po ndodhin në vend. preknin gratë dhe vajzat. Me kalimin e viteve Refleksione u shndërrua në një organizatë lider shërbimi dhe avokimi që punon drejt arritjes së barazisë gjinore në Shqipëri.

 

Datat historike për Shoqatën “Refleksione”:

27.02.1992 – Krijimi i “Klubit të Grave – Refleksione”.

17.03.1992 – Regjistrim pranë Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe Sporteve.

02.11.1995 – Transformimi nga Klubi i Gruas në Shoqatën e Gruas “Refleksione” dhe ngritja e degëve në Shkodër dhe Pogradec.