• “Refleksione u bë pjesë  e aktivitetit të  organizuar nga Bashkia Tiranë në kuadër të “Javës Europiane të Mobilitetit.” 📢📢
•Njohuritë për sigurinë dhe sinjalistikën  rrugore me të cilat u njohen pjesëmarrësit në këtë aktivitet në kushtet kur në Shqipëri ndodhin aksidente të shumta që rezultojnë me humbje jete janë përherë shumë të dobishme që situata të ndryshojë. 🚸🚲⛔🚴‍♂️
•Krijimet artistike të të rinjve në këtë fushë ndërgjegjësojnë  shoqërinë për  njohuritë që duhet të marin dhe zbatimin e sinjalistikës.”  🚲🚸🚏🚧