“ TEYC2022 stimulon të rinjtë të bëhen më proaktivë për çështjet që i shqetësojnë ata , si dhe më të prirur për të shfrytëzuar mundësitë ekzistuese .”

“ TEYC2022 stimulon të rinjtë të bëhen më proaktivë për çështjet që i shqetësojnë ata , si dhe më të prirur për të shfrytëzuar mundësitë ekzistuese .” • Ky aktivitet organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 #TEYC2022 me mbështetje financiare nga @kongresi_rinor_kombetar në bashkëpunim me @bashkiatirane #TEYC2022 #tirana #youth #EuropeanYouthCapital2022

Go to Top