Loading...
Journal2016-08-10T08:51:55+00:00

“ TEYC2022 stimulon të rinjtë të bëhen më proaktivë për çështjet që i shqetësojnë ata , si dhe më të prirur për të shfrytëzuar mundësitë ekzistuese .”

“ TEYC2022 stimulon të rinjtë të bëhen më proaktivë për çështjet që i shqetësojnë ata , si dhe më të prirur për të shfrytëzuar mundësitë ekzistuese .” • Ky aktivitet organizohet në kuadër të programit

Change a life today

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

VOLUNTEER
DONATE NOW
Go to Top