Loading...
Journal2016-08-10T08:51:55+00:00

Te rinjtë dhe të rejat në bashkinë gjirokastër ndajnë përvojat kundërshtimet ndaj diskriminimit dhe pabarazisë gjinore.

Te rinjtë dhe të rejat në bashkinë gjirokastër ndajnë përvojat kundërshtimet ndaj diskriminimit dhe pabarazisë gjinore. Mirëpritëm sot informacionin për kuadrin ligjor kombëtar kundër diskriminimit dhe pabarazisë gjinore dhe njohuritë për pjesëmarjen e shqiperisë në

“Refleksione u bë pjesë  e aktivitetit të  organizuar nga Bashkia Tiranë në kuadër të “Javës Europiane të Mobilitetit.” 

• “Refleksione u bë pjesë  e aktivitetit të  organizuar nga Bashkia Tiranë në kuadër të “Javës Europiane të Mobilitetit.”  •Njohuritë për sigurinë dhe sinjalistikën  rrugore me të cilat u njohen pjesëmarrësit në këtë aktivitet në

Change a life today

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

VOLUNTEER
DONATE NOW
Go to Top